• توسعه و تربیت منابع انسانی متخصص در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  • کمک به افزایش و ارتقاء دانش مهندسی در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  • تغییر در تفکر سنتی "صرفا مهندسی معکوس" به "طراحی، تحلیل، شبیه سازی و مهندسی مجدد" قطعات و مجموعه ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،نیروگاهی و ...

  • ساخت قطعات با دقت و کیفیت بالا مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی از جمله API,ASTM,ASME,NACE,DIN,ISO,…

  • تجهیز و توسعه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در راستای ماموریت های شرکت