تهیه کتابچه های فنی شامل:

  • دفترچه نقشه ها دو بعدی و سه بعدی ، نقشه مونتاژی مجموعه ، نقشه انفجاری و ..
  • دفترچه عملکرد و شرایط کاری
  • دفترچه فرایند ساخت
  • دفترچه عملیات حرارتی
  • دفترچه پوشش و آبکاری
  • دفترچه بسته بندی ، حمل و نگه داری
  • دفترچه مواد اوليه (آناليز شيميايي، سختي سنجي، خواص مكانيكي و متالورژيكي)

لازم به ذکر است که در صورت تمایل کارفرمایان محترم، اکیپ سیار این شرکت به همراه تجهیزات کامل تهیه کتابچه فنی مانند کوانتومتر پرتابل، سختی سنج پرتابل، تجهیزات اندازه گیری کالیبره شده و …. آماده حضور درمحل جهت استخراج اطلاعات فنی از قطعات می باشند.